Paviments Canigó Paviments Canigó Paviments Canigó Paviments Canigó Paviments Canigó Paviments Canigó

Control de qualitat

Paviments Canigó Paviments Canigó

La qualitat per damunt de tot

Resulta obvi pensar que si volem assegurar un producte final amb una extrema qualitat, haurem de sotmetre tots els nostres productes a un rigorós control en totes les seves fases de fabricació. Fer un plantejament específic per la nostra industria, la incorporació de noves tecnologies que ens permetin detectar i resoldre les possibles deficiències, és un repte que hem d’assolir diàriament. El nostre Control de Qualitat està dividit en dos apartats. El primer d’ells selecciona les matèries primes que es fan servir durant el procés de fabricació.

Els àrids, siguin de naturalesa granítica, basàltica, silícia, quarsites marmòries o calcàries, sustenten un denominador comú, la inclusió d'impureses pròpies de la seva extracció o transformació, tals com: fins o impalpables que redueixen la resistència del ciment, petits troncs o arrels que en deterioren l'aspecte i consistència de la part visible, argiles o conglomerats que impedeixen la seva total adherència amb el ciment. El rentat contribueix de manera decisiva a eradicar tots els problemes descrits, garantint que els àrids integrats a la part visible de les rajoles no oferiran, posteriorment, cap comportament negatiu.

Un aspecte remarcable, és la integració, en el nostre procés de fabricació, dels més recents avenços tecnològics per tal de millorar el producte final, com poden ser: pesatges electrònics automatitzats, mesurament de corbes granulomètriques automàtiques, control de color amb làsers refractors de llum, etc. Aquests mitjans ens permeten assegurar una fiabilitat i qualitat total, en tot el procés, dels nostres productes.

El control final es dedica íntegrament al producte elaborat. A les 72 hores realitzem la primera anàlisi per determinar l’evolució del curat inicial. L’assaig als 7 dies ens aproxima, mitjançant taules d’equivalència, als valors que obtindrem als 28 dies de la seva fabricació. Per últim, sotmetem el nostre producte a un assaig final de tots els apartats que comprèn la normativa UNE-EN13748-2 per, posteriorment, emetre el certificat que s'acompanya en tots i cadascun dels nostres enviaments.

Quadrícula w+m: Disseny i programació web