Paviments Canigó Paviments Canigó Paviments Canigó Paviments Canigó Paviments Canigó Paviments Canigó

STONEGRANIT RP (Tractament envellit)

Stonegranit RP

Model industrial per a la pavimentació exterior, similar en composició i aspecte a les diferents varietats del granit natural. La seva cara vista presenta irregularitats en el seu planell, producte del granallat mecànic oferint-nos una superficie erosionada i en conseqüència antilliscant. Cal destacar que, per la seva composició i per tractar-se de micronitzats de granit i sílice natural arriben a unes resistències mecàniques molt elevades, qualitat indispensable per a frenar l’abrasió propia d’un tràfic rigorós i exigent. La durabilitat girebé il.limitada, producte dels seus compostos tècnicament estudiats, confereixen a l’stonegranit el seu ús majoritari d’aplicació a creacions modernes i d’específic interès a entorns rústics i antics.

Acabat d’envellit de la peça. A partir de les investigacions desenvolupades al departament d’I+D i, sobre la base de les exigències del mercat, la nostra empresa ha aconseguit desenvolupar una barreja en massa que a apartir de la inclusió d’un additiu juntament amb un procediment final en la linea d’acabat, donen a STONEGRANIT RP unes avantatges enfront d’altres productes similars. Les seves principals característiques es centren:


Quadrícula w+m: Disseny i programació web